F.Ryan: Yeah, it’s such a beautiful building. (Kasama na rin ang Palma Hall at Melchor Hall.) Maligayang Sentenaryo rin sa inyong lahat!

Earvin: Sige, pero sigurado akong may ibang mga tao na mas matino ang pics ng fireworks!